Behandlingseksempler

På denne siden viser vi noen behandlingseksempler Dentalpark tilbyr. Merk at vi også utfører regelmessige tannbehandlinger som tannkontroller og tannrensing.
Dentalpark ansatt som jobber
Innhold
  Add a header to begin generating the table of contents

  Behandlingseksempel 1: Implantater og oppbygging av kjevebein

  Trinn 1: Diagnose

  Pasienten manglet flere jeksler i både høyre og venstre del av overmunnen. I tillegg ble pasienten angrepet av aggressiv periodontitt som har fått beinet til å trekke seg tilbake.

  Trinn 2: Behandlingsforslag

  Bildet viser en 3D-datasimulering for innsetting av tannimplantat. Basert på skanningen planlegger tannlegen plassering, lengde og bredde på implantatene. Skanningen viser også at det er behov for oppbygging av kjevebein på både venstre og høyre side.

  Trinn 3: Det endelige resultatet

  Tannlegen satte inn totalt seks implantater i overmunnen, tre på høyre side og tre på venstre. Før implantatene ble satt inn, var det nødvendig med sinusløft og oppbygging av kjevebein. Hele, keramiske kroner ble brukt.

  Behandlingseksempel 2: Utskifting av naturlig tann med tannimplantat

  Trinn 1: Diagnose

  Den mørke skyggen over tannen på bildet skyldes en tannrotinfeksjon. Det eneste alternativet er å trekke ut tannen, for så å erstatte den med et implantat og porselenskrone.

  Trinn 2: Behandlingsforslag

  Etter tanntrekkingen venter man i tre måneder på at beinet leges. Implantatet settes deretter inn i samme posisjon som den naturlige tannen. Implantatet ble satt inn under sedasjon.

  Trinn 3: Det endelige resultatet

  Etter fem måneder plasseres porselenskronen på det innsatte implantatet. Porselenskronen er helt keramisk, noe som gir det beste resultatet.

  Behandlingseksempel 3: Oppbygging av slitt tannsett

  Trinn 1: Diagnose

  Pasienten har gnisset tenner om natten i en årrekke. Derfor er hele tannsettet slitt, og bittet er for lavt. I tillegg mangler pasienten flere av jekslene i undermunnen, noe som ytterligere belaster fortennene.

  Trinn 2: Det endelige resultatet

  Implantatene med porselenskronene erstatter de manglende tennene og gir pasienten et fullstendig bitt. Bittet ble også hevet med porselenskroner og porselensfasader foran.

  Eksempel 4: Kompleks proteseløsning

  Trinn 1: Diagnose

  Pasienten led av et alvorlig tilfelle av periodontitt. For å sikre bedre hygiene anbefales teleskopproteser, da disse er enkle å rengjøre og vedlikeholde for pasienten.

  Trinn 2: Behandlingsforslag

  Bildet viser teleskopprotesen til overmunnen. Av økonomiske årsaker valgte pasienten en teleskopprotese i overmunnen, og en delprotese i undermunnen.

  Trinn 3: Det endelige resultatet

  Bildet viser det ferdige resultatet. Pasienten har fått smilet tilbake, og løsningen er lett å vedlikeholde. Hvis pasienten senere ønsker det, kan delprotesen i undermunnen erstattes med flere implantater.

  Fler artikler innenfor samme tema

  Scroll to Top