Kronebehandling

Ved tilfeller av store hull eller rotfyllinger vil det være en fordel med tannkrone.

P1744248

Ved tilfeller av veldig store hull eller rotfyllinger vil det være en fordel med tannkrone. Rotfylte tenner er ikke like robuste som dine vanlige tenner, og vil derfor ha større risiko for å knekke. Tannkronen er et skall som settes utenpå den skadde tannen for å gi økt beskyttelse. Kronebehandling utføres ved at tannlegen sliper til den skadde tannen for å gi plass til kronen, før det blir tatt en avstøpning av tannen. Når kronen er ferdig vil den prøves på tannen før den limes på.

Ved erstatning av en eller flere ødelagte/manglende tenner vil det være aktuelt med en tannbro. En tannbro er en sammensetning av flere tannkroner med mellomledd og fungerer på samme måte som en enkelt tannkrone. Nabotennene på hver side av tannluken man ønsker å tette skal benyttes til å feste krone på, slik at broens mellomledd fungerer som erstatning for de ødelagte/manglende tennene. En tannbro utformes ved at tannlegen sliper til nabotennene, og tar en avstøpning av de aktuelle tennene. Når broen er ferdig prøves den og limes på hvis den viser seg tilfredsstillende.