Tannkjøttbehandling

Fokus på munnhygiene og gode pusserutiner er viktige elementer når det kommer til å forebygge tannkjøttproblemer

P1744227

Fokus på munnhygiene og gode pusserutiner er viktige elementer når det kommer til å forebygge tannkjøttproblemer. Ansamling av bakterier på steder det er vanskelig å komme til med tannbørsten, kan føre til nedsatt tannhelse. Bakterieansamlingen kalles ofte plakk, og kan sammen med mineraler i spyttet danne tannstein. Dette er et hardt lag som må fjernes hos tannlege eller tannpleie. Plakk som får ligge igjen rundt tennene kan også føre til tannkjøttbetennelse. Tegn på dette er rødt og hovent tannkjøtt, som blør lett ved tannpuss.