Tannimplantat

For å erstatte tapte tenner kan et tannimplantat være et godt alternativ

tannimpl

For å erstatte tapte tenner kan et tannimplantat være et godt alternativ. Dette gjennomføres ved at implantatet, en skrue av titan, settes inn i kjevebeinet, og vil fungere som tannens rot. Titanskruen vil etter hvert innlemmes i beinet, da dette metallet er biokompatibelt. På implantatet vil man deretter kunne skru eller sementere fast en tannkrone/tannbro som vil fungere som den synlige tannen. Slike implantater kan benyttes for å erstatte enkelttenner eller flere manglende tenner.